« Zpět na "Minulé výstavy"

Současné české výtvarné a mimické umění

9ème festival Culturel Européen en Algérie 2008

Alžír, 11.5. — 10.6.2008

Projekt se uskuteční za laskavé podpory českého velvyslance v Alžíru Jeho Excelence pana Milana Šarapatky

 • Prezentace současné české grafiky a skla
  Le Musée National des Beaux-Arts, Alger

  Kurátorka výstavy: Terezie Zemánková

  Dalibor Smutný, Jan Vičar, Lucie Svobodová,Petr Vlček, Anna Matoušková, Eva Vlčková,Filip Nízký, Anna Polanská, Lada Semecká a Zdeněk Trs

 • Grafická dílna Jana Vičara

 • Představení a workshop mimického divadla Martina Sochora
  Hudba Sylva Smejkalová
  La salle El-Mouggar, Alger

Realizace projektu: Jitka Grígerová

Projekt si klade za cíl představit specifické fenomény českého výtvarného a mimického umění v podání umělců mladší střední generace.


Současná česká grafika a sklo

Kurátorka výstavy: Terezie Zemánková

Česká grafická škola je pojmem, který má zvuk po celém světě. Dalibor Smutný, Lucie Svobodová a Jan Vičar na její odkaz navazují osobitým způsobem. Přestože všichni tři autoři používají specifický výtvarný jazyk, spojuje je univerzální téma přírody, která v jejich pojetí variuje od mikrokosmu po makrokosmos, od detailu k monumentální formě.

Dalibor Smutný pracuje staromistrovskou minuciozní technikou mezzotinty, kterou ztvárňuje rostlinné motivy v tajemném, nočním osvětlení. Lucie Svobodová převádí své kresby organických struktur do digitální formy, která je dále namnožuje a kombinuje až do podoby připomínající obří fraktály, které odrážejí morfologii celé přírody. Doménou velkoformátových děl Jana Vičara se stal linoryt, který mu dovoluje iluzi subtilního vrstvení rovin a vyvolává tak dojem snové reality.

Inspirace přírodou se odráží i v tvorbě sedmi tvůrců, kteří na výstavě v Alžíru budou prezentovat tavenou skleněnou plastiku. Přírodní motivy se zde posouvají do abstraktní roviny, stylizací však nabývají na dalších významech. Tradice českého uměleckého skla je celosvětovým fenoménem, který nové generace umělců obohacují nejen po výtvarné, ale i technické stránce. Mezi představitele „nového českého skla“ patří Anna Matoušková, Petr Vlček, Eva Vlčková, Filip Nízký, Anna Polanská, Lada Semecká a Zdeněk Trs, který je jako jediný zároveň zástupcem studentů na této expozici.

Strana 1

Strana 2

Letáček o české expozici

Fotografie z výstavyFotografie z výstavy
Obrázky z české expozice.

Vystavená dílaVystavená díla
Fotografie děl prezentovaných v Alžíru.

Současná česká grafika a sklo v AlžíruSoučasná česká grafika a sklo v Alžíru
Článek o výstavě z časopisu Keramika a sklo, červen 2008.

N 50° 4' 58" E 14° 25' 10"