« Zpět na "Jakub Špaňhel: Ento/monologue"

Ohlasy v médiích

Jakub Špaňhel / Ento / monolog
Karel Oujezdský
Český rozhlas: Mozaika, 24. 4. 2019
https://vltava.rozhlas.cz/poslechnete-si-zaznam-mozaiky-7902126
(od 40:50)
Motýlí sbírka Jakuba Špaňhela
Režie: Jana Chytilová
Česká Televize: ART MIX, 15. 5. 2019
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123096165-artmix/219562229000005/video/696564

Rozhovor pro Český Rozhlas

N 50° 4' 58" E 14° 25' 10"